CA   ·   ES

Canvi d’Ubicació del Contenidor de Poda

Amb l’objectiu de millorar la salubritat i el benestar de la nostra comunitat, s’ha realitzat un canvi significatiu en la ubicació del contenidor de poda a la nostra localitat