CA   ·   ES

👋 Nova web intuitiva i enfocada a la ciutadania 😊 Nueva web intuitiva y enfocada a la ciudadanía.😄

Concessió de l’explotació del bar de festes 2022-2023.

Accedeix a tota la informació sobre la concessió del bar de festes.

 

📑 L'objecte d'aquestes bases és regular els criteris que han de servir per a l'atorgament d'una llicència d'ús privatiu del domini públic, consistent en la col·locació i explotació de les barres de bar per festes i actes que organitzi l'Ajuntament dels Pallaresos, en les festes d'estiu, de nadal i Sant Sebastià, de carnaval i les diverses festes durant l'any, que organitzi l'Ajuntament.

👉 Premeu en el següent enllaç per accedir a la publicació de la licitació i al plec de clàusules administratives.

🔎 https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=103242184&lawType=