CA   ·   ES

Des de el dissabte 26 d’octubre fins el 3 de novembre, ambdòs inclosos, l’horari per accedir al cementiri serà de 10:30 h a 18 h.