CA   ·   ES

Tots els dissabtes a la tarda a partir del dia 9 de novembre, al local d’Hostalets.
Diferents nivells. Activitat Gratuïta. Inscripcions a l’ajuntament.