CA   ·   ES

Actes de plens

En el següent enllaç podeu accedir a les actes dels plens ordinaris, extraordinaris i urgents de l’Ajuntament dels Pallaresos.

https://seu-e.cat/ca/web/elspallaresos/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/actes-de-ple